thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Zanmi BonDye ak lènmi lemonn oswa zanmi lemonn ak lènmi BonDye. Kiyes nan de yo ou ye?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 26 Bondye di ankò. Ann fè moun. N’ap fè l’ pòtre ak nou, pou li sanble ak nou. La gen pouvwa sou pwason ki nan lanmè yo, sou zwazo ki nan syèl la, sou tout bèt yo gade, sou tout latè, sou tout bèt nan bwa, sou tout bèt ki trennen sou vant sou tè a. » (Jenèz 1:26)

« 4 Ala moun pa gen konfyans nan Bondye! Eske nou pa konnen lè nou zanmi lemonn, se lènmi Bondye nou ye! Moun ki vle zanmi lemonn, li vin lènmi Bondye. » (Jak 4:4)

« 15 Pa renmen lemonn, ni anyen ki soti nan lemonn. Si yon moun renmen lemonn, li pa gen renmen pou Papa a nan kè li. » (I Jan 2:15)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo