Evèk Edir Macedo | 13 depi Septanm depi 2021 - 13:15


LAFWA POU OU KA KONKERI E LAFWA POU OU KENBE SA OU KONKERI

Gade meditasyon sa pou jounen jodia...

Krentif la se yon bagay debaz pou tout moun ki vle swiv deyè Jezi. Se sa ki fè yo fèm nan lafwa. Se sa ki fè yo mache dwat jiska lafen. Se pou rezon sa a, bib la remake sa nan vesè ki anba a:

Lè yon moun gen krentif pou Bondye, li gen kote pou l’ apiye. Pitit li yo ap jwenn pwoteksyon bò kot Bondye. Pwovèb 14:26

Sa ap ba yo pwoteksyon, delivrans e sipò swa pou li swa pou tout fanmi li yo. Lè sa a, bat pou ou gen krentif la e pa kite a kote pou anyen. Konsa, ou pap janm bite atè nan chemen an.


LAFWA POU OU KA KONKERI E LAFWA POU OU KENBE SA OU KONKERI
  • Evèk Edir Macedo 

    Fondatè Legliz Universal


Rapote erè