thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Yon ti jès jodi a ki ka garanti nou abite nan Wayòm ki nan syèl la pou tout letènite

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 21 Se pa tout moun k’ap plede di m’: Mèt, Mèt, ki pral antre nan peyi Wa ki nan syèl la, men se sèlman moun ki fè volonte Papa m’ ki nan syèl la. » (Matye 7:21) « 35 Paske, tout moun ki fè sa Bondye mande yo fè, se moun sa yo ki frè m’, ki sè m’, ki manman mwen. » (Mak 3:35)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo