thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Yon nouvo kè pou tout moun ki kwè

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 26 M’ap mete lòt santiman nan kè nou. M’ap mete lòt lide nan tèt nou. M’ap wete tèt di nou an, m’ap fè nou tande lè m’ pale nou.
27 M’ap mete Lespri m’ nan nou, konsa m’ap fè nou mache dwat dapre lòd mwen ban nou, pou nou fè tou sa mwen mande nou fè. N’a kenbe prensip mwen yo. » (Ezekyèl 36:26-27)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo