thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Yon moun va bay tou sa li genyen pou l’ pa mouri

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 34 Jezi di yo: Manje pa m’, se fè volonte moun ki voye m’ lan; se pou m’ fin fè travay li ban m’ fè a. » (Jan 4:34)

« 38 Li di yo: Mwen gen lapenn anpil. Mwen santi se mouri m’ap mouri. Rete la avèk mwen, pa kite dòmi pran nou.
39 li al yon ti kras pi lwen, li lage kò l’ fas atè, li lapriyè konsa: O Papa mwen. Si sa te ka fèt, wete gode soufrans sa a devan je mwen. Men, se sa ou vle a ki pou fèt, pa sa mwen vle a. » (Matye 26:38-39)

« 42 Li kite yo, li ale yon dezyèm fwa. Li lapriyè konsa: O Papa m’, si se pou m’ bwè gode soufrans sa a anvan pou ou wete l’ devan je m’, ou mèt fè l’ jan ou vle a. » (Matye 26:42)

« 44 Li kite yo, li ale, li lapriyè yon twazyèm fwa. Li t’ap repete menm pawòl yo. » (Matye 26:44)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo