thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Yon moun ki deja fèt nan Sentespri pa bay satan pye sou li

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 24 Se pou nou vin yon lòt kalite moun jan Bondye vle l’ la, pou nou sanble ak li pou nou ka mennen yon lavi ki dwat, yon lavi ki apa pou Bondye, jan verite a mande l’ la.
25 Se poutèt sa, sispann bay manti. Se pou nou di verite lè n’ap pale ak frè nou, paske nou tout se manm yon sèl kò nou ye.
26 Si nou ankòlè, veye kò nou pou kòlè a pa fè nou fè sa ki mal. Pa al dòmi ak kòlè nan kè nou.
27 Pa bay Satan pye sou nou. » (Efezyen 4:24-27)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo