thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Yo pase l’ kòm pawòl moun fou, men nou sèvi ak pawòl BonDye a avèk entèlijans lan

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 18 Pawòl ki fè nou konnen jan Kris la mouri sou kwa a, se pawòl moun fou pou moun k’ap peri yo. Men, pou nou menm ki delivre yo se pouvwa Bondye. » (I Korentyen 1:18)

« 1 Pèp la va reponn: – Ki moun ki te kwè sa n’ap tande la a? Ki moun ki rekonèt travay Bondye a nan sa ki rive la a? » (Ezayi 53:1)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo