thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Volonte BonDye a pou tout kretyen

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 18 Di Bondye mèsi pou tout bagay. Se sa Bondye mande nou, nou menm ki mete konfyans nou nan Jezikri. » (I Tesalonikyen 5:18)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo