thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Tout siy sa yo se tankou tranche anvan akouchman

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 9 Madichon pou moun k’ap vòlò pou fè fanmi yo rich, k’ap bati kay sou mòn pou malè pa rive yo! » (Abakik 2:9)

« 7 Yon pèp pral leve goumen ak yon lòt pèp. Yon peyi va atake yon lòt peyi. Va gen anpil grangou, va gen tranblemanntè divès kote.
8 Tou sa, se va tankou tranche anvan akouchman. » (Matye 24:7-8)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo