thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Tout moun ki goumen jouk yo genyen batay la…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 5 Tout moun ki goumen jouk yo genyen batay la pral mete rad blan an sou yo. Mwen p’ap wete non yo nan liv ki gen non moun ki gen lavi a. M’ap rekonèt yo pou moun pa m’ devan Papa mwen ak devan zanj li yo. » (Revelasyon 3:5)

« 32 Moun ki va kanpe pou mwen devan lèzòm, mwen menm tou, m’a kanpe pou li devan Papa m’ ki nan syèl la. » (Matye 10:32)

« 26 Kisa sa ta sèvi yon moun pou l’ ta genyen lemonn antye si l’ pèdi lavi li? Kisa yon moun kapab bay pou l’ gen lavi? » (Matye 16:26)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo