thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Tout evènman sa yo montre nou ke tou sa pral kraze nèt vide atè

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 1 Jezi soti nan tanp lan, li tapral fè wout li lè disip li yo pwoche bò kote li. Yo t’ap fè l’ wè ki jan tanp lan te byen bati.
2 Men li di yo: Nou wè tout bagay sa yo! Sa m’ap di nou la a, se vre wi. Yon lè p’ap gen de wòch k’ap rete kanpe yonn sou lòt. Tou sa pral kraze nèt vide atè. » (Matye 24:1-2)

« 9 Madichon pou moun k’ap vòlò pou fè fanmi yo rich, k’ap bati kay sou mòn pou malè pa rive yo! » (Abakik 2:9)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo