thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Tounen vin jwenn Seyè a, pandan nou ka jwenn li an…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 6 Tounen vin jwenn Seyè a, pandan nou ka jwenn li an. Lapriyè nan pye l’ pandan li toupre nou an. 7 Se pou mechan yo kite move chemen y’ap swiv la. Se pou malveyan yo wete move lide k’ap travay nan tèt yo. Se pou yo tounen vin jwenn Seyè a ki va gen pitye pou yo. Se pou yo tounen vin jwenn Bondye nou an, paske l’ap padonnen tou sa yo fè. » (Ezayi 55:6-7)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo