thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Soti nan yon kò ki gen lavi jiska yon lespri ki bay lavi

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 45 Se nan sans sa a yo te ekri: Bondye te kreye premye nonm lan, Adan, ak yon kò ki gen lavi. Men, dènye Adan an, se yon lespri ki bay lavi. 46 Se pa kò ki soti nan Lespri a ki te vin an premye. Se kò ki fèt ak labou a ki te la anvan, kò ki soti nan Lespri a vin apre. 47 Premye Adan an, Bondye te fè l’ ak pousyè tè. Men, dezyèm Adan an, li menm se nan syèl li soti. 48 Tout moun ki pou latè, yo sanble ak moun ki te fèt ak tè a. Tout moun ki pou syèl la, yo sanble ak moun ki soti nan syèl la. 49 Menm jan nou te sanble ak moun ki te fèt ak tè a, konsa tou nou gen pou n’ sanble ak moun ki soti nan syèl la. 50 Men sa mwen vle di, frè m’ yo: Tou sa ki fèt ak vyann epi ak san pa gen plas pou yo nan Peyi kote Bondye wa a. Sa ki fèt pou pouri a pa ka resevwa pouvwa pou l’ pa janm pouri. » (I Korentyen 15:45-50)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo