thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Si yon moun pa gen renmen BonDye nan li, ki kalite renmen li mèt bay ak resevwa?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 15 Pa renmen lemonn, ni anyen ki soti nan lemonn. Si yon moun renmen lemonn, li pa gen renmen pou Papa a nan kè li.
16 Bagay ki soti nan lemonn se egzijans lachè, se gwo tanta, se lògèy k’ap vire tèt moun lè yo gen anpil byen sou latè. Tou sa pa soti nan Papa a. Se nan lemonn sa soti.
17 Se pase lemonn ap pase, ansanm ak tou sa moun jwenn ladan l’ yo ta vle genyen. Men, moun ki fè sa Bondye vle, y’ap viv pou tout tan. » (I Jan 2:15-17)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo