thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Si yon moun ka asepte pawòl sa a, se pou l’ asepte kounye a!

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 23 Lè sa a, Jezi di disip li yo: Sa m’ap di nou la a, se vre wi. Sa ap difisil nèt pou yon nonm rich antre nan Peyi Wa ki nan syèl la.
24 M’ap di nou sa ankò: L’ap pi fasil pou gwo bèt yo rele chamo a pase nan je yon zegwi pase pou yon nonm rich antre nan Peyi Wa ki nan syèl la. » (Matye 19:23-24)

« 12 Paske, gen anpil rezon ki ka enpoze yon nonm marye. Genyen ki fèt tou konsa: yo pa ka marye. Gen lòt, se moun ki mete yo nan eta sa a pou yo pa ka marye. Gen lòt ankò ki pa marye poutèt Peyi Wa ki nan syèl la. Si yon moun ka asepte pawòl sa a, se pou l’ asepte li. » (Matye 19:12)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo