thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Si BonDye ban nou Lesentespri san mezi, èske w panse Li aksepte sèlman yon pati nan lavi nou?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 34 Moun Bondye voye a, se pawòl Bondye l’ap pale, paske Bondye ba li Sentespri san mezi. » (Jan 3:34)

« 37 Moun ki renmen papa l’ osinon manman l’ plis pase m’ pa kapab moun pa m’. Moun ki renmen pitit gason l’ osinon pitit fi l’ plis pase m’ pa kapab moun pa m’. 38 Moun ki pa pran kwa l’ pou l’ swiv mwen, li pa kapab moun pa m’ non plis. » (Matye 10:37-38)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo