thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Senyè Jezi anseye kiyès nou dwe pè

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 4 Nou menm ki zanmi m’, m’ap di nou sa. Nou pa bezwen pè moun ki touye kò men ki pa kapab fè anyen plis pase sa.
5 M’ap moutre nou moun pou nou pè a: Se Bondye pou nou pè. Lè Bondye fin touye, li gen pouvwa pou l’ jete nan lanfè apre sa. Wi, mwen di nou se li menm pou nou pè. » (Lik 12:4-5)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo