thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Sentespri a se esans BonDye nan moun ki bay esans li sou lotèl la

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

Gade si ou ka konprann!

« 33 Jezi di yo ankò: Konsa tou, nou yonn la a pa kab disip mwen, si l’ pa detache kè l’ sou tou sa l’ genyen. » (Lik 14:33)

« 7 Si nou fè yonn ak mwen, si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, nou mèt mande sa nou vle, y’a ban nou li. » (Jan 15:7)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo