thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Sèlman moun ki imilite an Esprit k’ap antre nan peyi wa ki nan syèl la

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 3 Benediksyon pou moun ki konnen se pòv yo ye devan Bondye, paske peyi Wa ki nan syèl la, se pou yo li ye. » (Matye 5:3)

« 15 Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Si yon moun pa asepte otorite Bondye a tankou yon timoun, li p’ap janm ka mete pye l’ nan Peyi kote Bondye Wa a. » (Mak 10:15)

« 16 Men, Jezi rele timoun yo vin jwenn li, li di: Kite timoun yo vin jwenn mwen. Pa anpeche yo vini, paske peyi kote Bondye Wa a, se pou tout moun ki tankou timoun sa yo li ye. 17 Sa m’ap di nou la a, se vre wi: si yon moun pa asepte otorite Bondye a tankou yon timoun, li p’ap janm mete pye l’ nan peyi kote Bondye Wa a. » (Lik 18:16-17)

 

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo