thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Se pou ou mennen yon vi san repwòch

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 7 Si nou fè yonn ak mwen, si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, nou mèt mande sa nou vle, y’a ban nou li. » (Jan 15:7)

« 1 Le Abram rive sou katrevendisnevan laj, Seyè a parèt devan l’, li di l’ konsa. Mwen se Bondye ki gen tout pouvwa a. Se pou ou toujou fè sa m’ di ou fè. Se pou ou mennen yon vi san repwòch. » (Jenèz 17:1)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo