thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Sa yo se sèt demann BonDye reponn chak jou

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 9 Men ki jan pou nou lapriyè: Papa nou ki nan syèl la, Nou mande pou yo toujou respekte non ou. 10 vin tabli gouvènman ou, pou yo fè volonte ou sou latè, tankou yo fè l’ nan syèl la. 11 Manje nou bezwen an, ban nou l’ jòdi a. 12 Padonnen tout sa nou fè ki mal, menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal. 13 Pa kite nou nan pozisyon pou n’ tonbe nan tantasyon, men, delivre nou anba Satan. Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj, depi tout tan ak pou tout tan. Amèn » (Matye 6:9-13)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo