thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Sa a se rezon ki fè anpil moun ki kwè pa resevwa Sentespri a

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 42 Malgre sa, menm pami chèf jwif yo, anpil moun te kwè nan Jezi. Men, akòz farizyen yo, yo pa t’ kite moun wè sa pou yo pa t’ mete yo deyò nan sinagòg la. 43 Yo te pito lwanj ki soti nan men lèzòm pase lwanj ki soti nan men Bondye. » (Jan 12:42-43)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo