thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Sa a se batay nou mennen chak jou ant lide pa nou kont anvi nan kè pa nou

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 7 Bondye, se de bagay ase mwen mande ou: Tanpri, pa refize m’ yo anvan mwen mouri. 8 Men yo: Pa kite m’ bay manti pou m’ twonpe moun. Pa fè m’ ni rich ni pòv. Ban m’ kantite manje mwen bezwen pou m’ viv la. 9 Si mwen gen twòp, m’a vire do ba ou, m’a di mwen pa konnen ki moun ou ye. Si mwen pa gen ase, m’a vòlò, m’a fè yo pase ou nan betiz. » (Pwovèb 30:7-9)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo