thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Repantans se pa remò nan nanm nan, men se yon desizyon lafwa nan Pawòl BonDye a

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 4 Se sak fè, avèk batèm nou an nou te antere ansanm avè l’, nou te mouri ansanm avè l’ tou. Men, menm jan Papa a te fè l’ leve soti nan lanmò avèk gwo fòs pouvwa li, konsa tou nou menm nou ka mennen yon lòt lavi. » (Romen 6:4)

« 12 Wi, lè yo te batize nou, nou te antere ansanm ak Kris la. Apre sa, nou leve soti vivan ansanm avè l’ tou, paske nou te kwè nan pouvwa Bondye ki te fè l’ leve soti vivan nan lanmò. » (Kolosyen 2:12)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo