thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Pwofesi yo se siy pou moun ki gen konfyans yo

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 22 Se Bondye menm ki di sa. Se sak fè, lè yon moun gen don pou l’ pale langaj, sa se yon siy pou moun ki pa gen konfyans nan Kris la. Se pa yon siy pou moun ki gen konfyans yo. Okontrè, lè yon moun gen don pou l’ bay mesaj ki soti nan Bondye, sa se yon siy pou moun ki gen konfyans yo, men pa pou moun ki pa gen konfyans nan Kris la. » (I Korentyen 14:22)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo