thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Poukisa nou pa kapab renmen lemonn, ni anyen ki soti nan lemonn?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 15 Pa renmen lemonn, ni anyen ki soti nan lemonn. Si yon moun renmen lemonn, li pa gen renmen pou Papa a nan kè li. » (I Jan 2:15)

« 36 Kisa sa ta sèvi yon moun pou li ta genyen lemonn antye si l’ pèdi lavi li? » (Mak 8:36)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo