thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Poukisa menmsi mwen kwè nan BonDye, lavi mwen potko chanje?…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 3 Kèk tan apre sa, Kayen pran nan rekòt li, li ofri bay Seye a.
4 Abèl menm, bò pa l’, pran sa ki pi gra nan premye pitit mouton l’ yo, li ofri bay Seyè a. Seyè a te kontan ofrann Abèl la.
5 Men, li pa t’ asepte ofrann Kayen an. Lè Kayen wè sa, li te move anpil. Li move, li mare figi l’ byen mare. » (Jenèz 4:3-5)

« 20 Noe bati yon lotèl. Li pran yonn nan chak kalite bèt ak zwazo ki bon pou moun manje, li touye yo, li boule yo nèt sou lotèl la.
21 Lè Bondye pran bon sant lan, sa te fè l’ plezi. Li di nan kè l’ – Mwen p’ap janm bay tè a madichon ankò poutèt sa lèzòm fè, paske depi yo jenn, se move lide ase ki nan kè yo. Mwen p’ap janm detwi tout bèt vivan yo ankò, jan mwen sot fè l’ la. » (Jenèz 8:20-21)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo