thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Poukisa Jezi potko batize m’ nan Sentespri a?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 30… Mwen p’ap fè sa ankò paske m’ap fè bèl bagay pou moun ki gen krentif pou mwen. Men moun k’ap derespekte m’ yo, m’ap fè yo wont. Se mwen menm Seyè a ki di sa. » (1 Samyèl 2:30)

« 32 Moun ki va kanpe pou mwen devan lèzòm, mwen menm tou, m’a kanpe pou li devan Papa m’ ki nan syèl la. 33 Men tou, moun ki va kanpe devan lèzòm pou di li pa konnen m’, mwen menm tou, m’a kanpe devan Papa m’ ki nan syèl la, m’a di mwen pa konnen l’. » (Matye 10:32-33)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo