thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Pou ou resevwa Sentespri a, ou dwe pèdi lavi ou nan mond sa a akòz Jezi

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 24 Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Yon grenn mayi ap rete pou kont li toutotan li pa tonbe atè pou l’ mouri. Men tou, si l’ mouri, l’ap bay anpil grenn. » (Jan 12:24)

« 39 Moun k’ap chache asire lavi l’ va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l’ poutèt mwen va jwenn li ankò. » (Matye 10:39)

« 25 Paske, moun ki ta vle sove lavi l’ va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l’ poutèt mwen, li va jwenn li ankò. » (Matye 16:25)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo