thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Plen lide pa nou ak Sentespri

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 18 Pa soule tèt nou ak diven, sa ka mennen nou nan debòch. Okontrè, plen kè nou ak Sentespri.
19 Lè n’ap pale yonn ak lòt, sèvi ak pawòl ki nan sòm yo, nan kantik yo, ak nan chante Lespri Bondye a moutre nou. Chante kantik ak sòm pou Seyè a lè n’ap fè lwanj li ak tout kè nou. » (Efezyen 5:18-19)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo