thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Pitit mwen yo, dènye jou a pa lwen rive

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 21 Paske lè sa a, va gen yon gwo lafliksyon moun poko janm wè depi nan konmansman lè Bondye t’ap kreye latè a jouk jòdi a. p’ap janm gen yon lòt tankou l’ ankò.
22 Si yo pa t’ wete kèk jou sou jou sa yo, pesonn pa ta sove. Men, y’a wete sou jou sa yo poutèt moun Bondye chwazi yo. » (Matye 24:21-22)

« 18 Pitit mwen yo, dènye jou a pa lwen rive. Nou tande yo te di nou moun k’ap goumen ak Kris la gen pou vini. Men koulye a, se yon bann moun ki kanpe pou konbat Kris la. Se sa ki fè nou konnen dènye jou a pa lwen rive ankò. » (I Jan 2:18)

« 9 Madichon pou moun k’ap vòlò pou fè fanmi yo rich, k’ap bati kay sou mòn pou malè pa rive yo! » (Abakik 2:9)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo