thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Pawòl BonDye a soti nan Sentespri epi li bay lavi

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 63 Se lespri a ki bay lavi, kò a pa vo anyen. Pawòl mwen di nou yo soti nan Lespri Bondye, yo bay lavi. » (Jan 6:63)

« 47 Lè yon moun tande pawòl mwen yo, si l’ pa kenbe yo, se pa mwen k’ap kondannen li. Paske, mwen vin pou delivre moun, mwen pa vin pou kondannen yo.
48 Men, moun ki refize kwè nan mwen, ki pa asepte pawòl mwen yo, li jwenn ak sa k’ap kondannen l’ lan: Pawòl mwen te di yo, se yo menm k’ap kondannen l’ lè dènye jou a va rive. » (Jan 12:47-48)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo