thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Pawòl BonDye a soti nan Lespri epi Li bay tout moun ki kwè nan Li lavi

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 63 Se lespri a ki bay lavi, kò a pa vo anyen. Pawòl mwen di nou yo soti nan Lespri Bondye, yo bay lavi. » (Jan 6:63)

« 32 N’a konnen verite a, lè sa a verite a va ban nou libète nou. » (Jan 8:32)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo