thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

…Papa m’ va vin jwenn li ansanm avè m’, n’a viv nan li

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 15 Si nou renmen m’, se pou n’ obeyi kòmandman m’ yo. » (Jan 14:15)

« 21 Moun ki asepte kòmandman m’ yo, ki obeyi yo, se moun sa a ki renmen mwen. Papa m’ va renmen moun ki renmen mwen. Mwen menm tou, m’a renmen l’, epi m’a fè l’ wè mwen. » (Jan 14:21)

« 23 Jezi reponn li: Moun ki renmen m’, se li menm ki va fè tou sa m’ di l’ fè. Papa m’ va renmen l’ tou. Papa m’ va vin jwenn li ansanm avè m’, n’a viv nan li. » (Jan 14:23)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo