thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Padon pa enplike santiman, men entèlijans lafwa

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 14 Si nou PADONNEN moun lè yo fè nou mal, Papa nou ki nan syèl la va padonnen nou tou. 15 Men, si nou pa PADONNEN moun lè yo fè nou mal, Papa nou p’ap padonnen peche nou yo non plis. » (Matye 6:14-15)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo