thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Nou mèt mande tout bagay… y’a ban nou li.

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 7 Si nou fè yonn ak mwen, si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, nou mèt mande sa nou vle, y’a ban nou li.
8 Men ki jan pouvwa Papa m’ lan va parèt aklè: se lè nou donnen anpil, lè nou fè wè se disip mwen nou ye. » (Jan 15:7-8)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo