thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Nou mèt kontan nèt lè moun va joure nou lè y’a pèsekite nou, paske…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 10 Benediksyon pou moun ki anba pèsekisyon lè y’ap fè sa Bondye mande, paske peyi Wa ki nan syèl la, se pou yo li ye.
11 Benediksyon pou nou lè moun va joure nou, lè y’a pèsekite nou, lè y’a fè tout kalite manti sou nou paske se moun pa m’ nou ye.
12 Fè kè nou kontan. Wi, nou mèt kontan nèt, paske yon gwo rekonpans ap tann nou nan syèl la. Se konsa yo te pèsekite pwofèt ki te vini anvan nou yo. » (Matye 5:10-12)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo