thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Nou menm k’ap woule de bò…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 7 Se poutèt sa, desann nou devan Bondye. Men, pran pozisyon kont Satan, la kouri kite nou.
8 Pwoche bò kot Bondye, Bondye va pwoche bò kote nou tou. Nou menm k’ap fè peche, lave men nou. Netwaye kè nou, nou menm k’ap woule de bò. » (Jak 4:7-8)

« 21 Eli al kanpe devan pèp la, li di yo: – Kilè n’a sispann woule de bò! Si se Seyè a ki Bondye, se li pou n’ sèvi. Si se Baal ki Bondye, se li pou n’ sèvi! Men pèp la pa di yon mo. » (1 Wa 18:21)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo