thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Nenpòt moun k’ap ban mwen onè devan lèzòm, m’a ba li onè ki soti nan Syèl la

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 32 Moun ki va kanpe pou mwen devan lèzòm, mwen menm tou, m’a kanpe pou li devan Papa m’ ki nan syèl la. 33 Men tou, moun ki va kanpe devan lèzòm pou di li pa konnen m’, mwen menm tou, m’a kanpe devan Papa m’ ki nan syèl la, m’a di mwen pa konnen l’. » (Matye 10:32-33)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo