thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Nan dimanch sa, tout moun ki tankou zosman ki te fin chèch nèt ap tande Pawòl BonDye a!…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 7 Mwen bay mesaj Bondye a jan li te ban m’ lòd la. Antan m’ap pale konsa, mwen tande yon gwo bri, zosman yo pran deplase jouk yo jwenn plas yo yonn bò kote lòt.
8 Mwen gade, mwen wè zosman yo te gen venn sou yo. Vyann t’ap pouse sou yo. Lèfini po kouvri yo tout. Men pa t’ gen souf nan yo.
9 Bondye di m’ konsa: – Nonm o! Bay mesaj Bondye a, pale ak van an. W’a di li men mesaj Seyè sèl Mèt la voye ba li: Vini non! Soti nan kat bòn direksyon yo. Soufle sou tout mò sa yo, fè yo tounen vivan ankò.
10 Se konsa, mwen bay mesaj la, jan li te ban m’ lòd la. Souf la antre nan kadav yo, yo vin vivan ankò, yo kanpe sou de pye yo. Te gen anpil anpil moun, kont pou fè yon gwo lame. » (Ezekyèl 37:7-10)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo