thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Moun ki va kenbe fèm jouk sa kaba, se li ki va delivre

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

Senyè Jezi di

« 9 Madichon pou moun k’ap vòlò pou fè fanmi yo rich, k’ap bati kay sou mòn pou malè pa rive yo! » (Abakik 2:9)

« 9 Lè sa a, y’ap pran nou, y’ap lage nou nan men moun k’ap fè nou pase touman, y’ap touye nou. Moun tout nasyon pral rayi nou poutèt mwen.
10 Lè sa a, anpil moun pral jwenn okazyon pou yo tonbe nan peche, yonn pral denonse lòt, yonn pral rayi lòt.
11 Gen anpil moun k’ap parèt, y’ap pran pòz pwofèt yo, y’a twonpe anpil moun.
12 Ap sitèlman gen mechanste sou latè, pifò moun yonn p’ap renmen lòt.
13 Men, moun ki va kenbe fèm jouk sa kaba, se li ki va delivre. » (Matye 24:9-13)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo