thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Moun ki mete tèt li nan eta pou pa ka marye epi moun ki konn goumen poutèt wayòm ki nan syèl la…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 12 Depi sou tan Jan Batis jouk jòdi a, Peyi Wa ki nan syèl la anba gwo goumen. Se moun ki konn goumen k’ap antre ladan l’. » (Matye 11:12)

« 12 Paske, gen anpil rezon ki ka enpoze yon nonm marye. Genyen ki fèt tou konsa: yo pa ka marye. Gen lòt, se moun ki mete yo nan eta sa a pou yo pa ka marye. Gen lòt ankò ki pa marye poutèt Peyi Wa ki nan syèl la. Si yon moun ka asepte pawòl sa a, se pou l’ asepte li. » (Matye 19:12)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo