thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Moun ki mete l’ avèk Seyè a, li fè yon sèl lespri avèk li

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 15 Nou konnen, pa vre, kò nou se manm kò Kris la. Eske mwen ka pran yon mann kò Kris la pou m’ fè l’ tounen yon manm kò yon fanm k’ap fè jennès? Pa posib! 16 Eske nou pa konn sa: yon nonm ki mete kò l’ ak yon fanm ki nan jennès, li fè yon sèl kò avèk li. Se sa Liv la di: yo tou de va fè yon sèl kò. 17 Men, moun ki mete l’ avèk Seyè a, li fè yon sèl lespri avèk li. 18 Kouri pou dezòd lachè. Yon moun te mèt fè tout lòt kalite peche, sa pa fè kò l’ anyen. Men, moun ki lage kò l’ nan dezòd lachè, li fè peche kont pwòp kò li. 19 Se konnen nou pa konnen kò nou se tanp Sentespri k’ap viv nan kè nou, Sentespri Bondye te ban nou an? Nou pa mèt tèt nou ankò. 20 Bondye achte nou kach, li peye chè pou sa. Se poutèt sa, sèvi ak kò nou yon jan pou fè lwanj Bondye. » (I Korentyen 6:15-20)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo