thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va delivre…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 15 Epi li di yo: – Ale toupatou sou latè, anonse Bon Nouvèl la bay tout moun.
16 Moun ki kwè epi ki resevwa batèm va delivre. Men, moun ki pa kwè va kondannen. » (Mak 16:15-16)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo