thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Moun ki goumen jouk li genyen batay la, panse dapre panse BonDye a

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 12 Tout moun ki va goumen jouk yo genyen batay la, m’ap fè yo tounen yon gwo poto nan kay Bondye a. Apre sa, yo p’ap janm soti. M’a make non Bondye ansanm ak non lavil Bondye a, lòt Jerizalèm k’ap desann sot nan sièl la, sou yo. M’ap make lòt non mwen an sou yo tou. 13 Se pou tout moun ki gen zòrèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a ap di legliz yo. » (Revelasyon 3:12-13)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo