thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Manti ki soti nan relijyon se pi gwo alye dyab la

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 13 Yo tout, gran kou piti, ap fè akrèk dèyè lajan. Ni prèt yo ni pwofèt yo, yo tout ap twonpe pèp la pou fè lajan. 14 Yo pa pran malè ki rive pèp mwen an pou anyen. Y’ap plede di: Tout bagay ap mache byen, pa gen danje. Epi manti! Anyen p’ap mache. » (Jeremi 6:13-14)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo