thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Malediksyon tristèz la soti nan kè a

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 9 Pa gen anyen ki ka twonpe moun pase sa ki nan kè lòt moun. Pa gen renmèd pou sa. Ki moun ki ka rive konprann sa k’ap pase nan kè lèzòm? » (Jeremi 17:9)

« 26 Pitit mwen, louvri zòrèy ou pou tande sa m’ap di ou. Louvri je ou byen pou ou wè jan m’ap viv. » (Pwovèb 23:26)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo