thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Malè pou fanm ansent ak nouris yo!

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 14 Fòk yo gen tan mache bay bon nouvèl Peyi kote Bondye Wa a toupatou sou latè, pou tout moun ka tande mesaj la. Se lè sa a atò lafen an va rive.
15 Pwofèt Danyèl te pale sou bagay nou pa ta renmen wè a, bagay k’ap bay gwo lapenn lan. Enben, nou gen pou nou wè bagay sa a chita kote ki rezève nan tanp lan apa pou Bondye. (Se pou moun k’ap li a chache konprann.)
16 Lè sa a, tout moun ki nan peyi Jide pral blije sove al nan mòn.
17 Moun ki va sou tèt kay yo, yo p’ap bezwen antre pran zafè yo nan kay la.
18 Moun ki nan jaden pa bezwen tounen lakay yo al pran rechanj.
19 Malè pou fanm ansent ak nouris yo.
20 Lapriyè Bondye pou jou n’a gen pou n’ kouri a pa rive ni nan tan fredi, ni yon jou saba. » (Matye 24:14-20)

« 9 Madichon pou moun k’ap vòlò pou fè fanmi yo rich, k’ap bati kay sou mòn pou malè pa rive yo! » (Abakik 2:9)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo