thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Malè ap pousib moun k’ap fè sa ki mal. Men, moun ki mache dwat ap jwenn bon rekonpans

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 7 Pa twonpe tèt nou. Moun pa ka pase Bondye nan betiz. Sa yon moun simen, se sa li va rekòlte. 8 Moun ki simen sa ki fè kò l’ plezi, li gen pou l’ rekòlte lanmò. Men, moun ki simen sa ki fè Lespri Bondye a plezi, Lespri a va fè l’ rekòlte lavi ki p’ap janm fini an. » (Galasyen 6:7-8)

« 21 Malè ap pousib moun k’ap fè sa ki mal. Men, moun ki mache dwat ap jwenn bon rekonpans. » (Pwovèb 13:21)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo