thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Lè men BonDye sou nou…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 1 Mwen santi pouvwa Seyè a sou mwen ankò. Lespri Bondye a pran m’, li mennen m’ nan yon fon ki te plen zosman.
2 Li fè m’ pwonmennen nan tout fon an, nan mitan zosman yo. Mwen wè te gen anpil anpil zosman atè nan fon an. Zosman yo te fin chèch nèt. » (Ezekyèl 37:1-2)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo